RODO

POLYFLEX TRADE Sp. z o.o.
ul. Murarska 19/4, 31-311 Kraków, KRS 0000558782 NIP 945-218-46-12 REGON 361564272
tel. +48 12-376-43-60; tel. fax. +48 12-376-43-61; tel. kom. +48 690 326 999,
e-mail: biuro@polyflextrade.pl
www.polyflextrade.com
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku ze złożonym zapytaniem oraz wypełnieniem formularza kontaktowego jest spółka Polyflex Trade Sp. z o.o.z siedzibą w Krakowie, przy ul. Murarska 19/4, 31-311 Kraków, NIP 9452184612.
Kontakt z Administratorem nawiążecie Państwo poprzez emial: biuro@polyflextrade.pl .
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:
Będziemy chcieli przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na możliwości podstawowej identyfikacji osoby nawiązującej z nami kontakt branżowy i ewentualnie stosunek prawny. Przetwarzanie danych służyć będzie nam także w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust.1 pkt f) RODO, albowiem przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
3. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane od czasu przesłania nam formularza kontaktowego, a w wypadku, gdy dojdzie do nawiązania stosunku prawnego, także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tego stosunku oraz przez okres wynikający z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej.
4. Odbiorcy danych:
Ewentualnie będziemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, przy pomocy których Administrator wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia tj.:
– podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora,
– podmiotom wykonującym obsługę informatyczną Administratora.
5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
b. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
c. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych (w zakresie określonym w art.
17 RODO);
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na
Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na
podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z nami.
Informujemy, że w przypadku skorzystania z w/w praw odpowiemy na żądania w
terminie nie dłuższym niż miesiąc. W przypadku żądań ewidentnie nieuzasadnionych,
nadmiernych lub ustawicznych mamy prawo pobrać stosowną opłatę lub odmówić podjęcia
działań.
6. Profilowanie danych osobowych:
Informujemy, że w ramach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, nie
będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które wywoływałyby
wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.
7. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– numery telefonów;
– nazwa i hasło użytkownika;
– miejsce zamieszkania.
8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Prawo wniesienia skargi do Organu:
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.